Čo je to Numerológia?

Čo je to numerológia? Numerológia je veda o číslach. Tu si hneď treba vysvetliť rozdiel medzi číslom a číslicou. Číslica je len grafické znázornenie čísla. To aké znaky sa používajú na znázorňovanie čísel záleží úplne na ľuďoch. Ľudia číslam od dávna dávali určitú zázračnú moc, z čísel sa veštilo a predpovedala budúcnosť. Významne úspechy v … Pokračovať v čítaní: Čo je to Numerológia?

Interpretácia čísel v numerológii

Čísla v numerológii, ktoré sa počítajú hovoria o istých vlastnostiach osobnosti človeka a napomáhajú odhaliť vnútro človeka. Pred samotnou analýzou čísel v numerológii je potrebné tieto čísla vypočítať. K tomu, aby sme ich mohli vypočítať potrebuje poznať meno + priezvisko a dátum narodenia. Následne z týchto údajov môžeme vypočítať číslo mena a takzvané rodné číslo, … Pokračovať v čítaní: Interpretácia čísel v numerológii

Základné čísla v numerológii

Číslo jedna (1) Číslo jedna je číslo slnka. Číslom 1 charakterizuje vodcov, ambicióznych a aktívnych často veľmi agresívnych a dominantných. Číslo jedna v numerológii veští úspech. Je to číslo charakteristické pre vynálezcov ale i tyranov. Číslo jedna sa viaže na človeka, ktorý cieľavedome sleduje svoj cieľ, nemá problém prejsť k druhej strane, ak ho tam … Pokračovať v čítaní: Základné čísla v numerológii

Výpočet čísel v numerológii

Základným prvkom numerológie sú základné primárne čísla 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Všetky ostatné vyššie čísla je vždy možné previesť na tieto základné čísla. Každé zo základných čísel má určité vlastnosti a zároveň medzi číslami sú určité vzťahy. Na základne týchto vzťahov medzi základnými číslami sa dá riadiť pri: Výbere priateľov Výbere obchodných spoločníkov Výbere životných partnerov V živote … Pokračovať v čítaní: Výpočet čísel v numerológii

Význam sekundárnych čísel v numerológii

Niekedy sa v numerológii numerológovia zaoberajú aj takzvanými sekundárnymi číslami. Existuje veľa interpretácií sekundárnych čísel a ako sa ku sekundárnemu číslu dostať. Je to veľmi jednoduché, napríklad pri výpočte základného čísla najprv dostaneme medzi číslo 11. Normálne by sme ďalej pokračovali a číslo 11 by sme rozložili na číslo 2. Ak nám náhodou pri výpočte … Pokračovať v čítaní: Význam sekundárnych čísel v numerológii

Vzťah čísel v numerológii

Číslo jedna (1) Číslo jedna v numerológii má mocný, ale obmedzený vzťah k číslu 1. V spojení s číslom 2 znamená číslo 1 rozhodnosť, ale často vyvoláva nepríjemnosti. V spojení s číslom 3 pôsobí blahodarne. V spojení s číslom 4 znamená posilnenie a väčšiu hodnotu. Na číslo 5 pôsobí priaznivo, ale bez veľkých výsledkov. Na … Pokračovať v čítaní: Vzťah čísel v numerológii