Horoskopy

Veštenie, Numerológia, Znamenia a Tarotové karty

Horoskopy

Čo je to Numerológia?

Čo je to numerológia? Numerológia je veda o číslach. Tu si hneď treba vysvetliť rozdiel medzi číslom a číslicou. Číslica je len grafické znázornenie čísla. To aké znaky sa používajú na znázorňovanie čísel záleží úplne na ľuďoch.

Ľudia číslam od dávna dávali určitú zázračnú moc, z čísel sa veštilo a predpovedala budúcnosť. Významne úspechy v numerológii dosiahli Egypťania a v stredoveku zhrnula tajomstvo numerológie Kabala, ktorá každému predmetu prisudzovala určité číslo, ktoré predpovedalo jeho vlastnosti a osud. V súčasnej dobe je snaha povýšiť numerológiu na vedu o číslach. Či je to správne, alebo nie, na to si každý už musí odpovedať sám.

V dnešnej dobe snáď nie je človek, ktorý by nejakým spôsobom neprichádzal do styku s číslami. Čísla nájdeme úplne všade a tak isto stúpa počet ľudí, ktorí sa aktívne zaujímajú o numerológiu a snažia sa hľadať pravdu v číslach.

V zásade sa každý jednotlivec dá previesť na nejaké čísla, z ktorých sa potom dá skúmať osud alebo vlastnosti. Numerológia na to používa dva základné prvky a to sú meno a dátum narodenia. V numerológii čísla vygenerované z mena, slúžia na analýzu vlastností jedinca a čísla generované z dátumu narodenia, slúžia na predpovedanie osudu.

Jedinečnosť kombinácie mena a dátumu narodenia je veľká. Pravdepodobnosť, že nájdete dvoch ľudí s rovnakým meno (aj priezviskom), ktorí sa narodili v ten istý deň je veľmi malá. Ak vám to nedáva zmysel skúste si takú dvojicu nájsť sami.