Znamenia.eu

Výpočet čísel v numerológii

Základným prvkom numerológie sú základné primárne čísla 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Všetky ostatné vyššie čísla je vždy možné previesť na tieto základné čísla. Každé zo základných čísel má určité vlastnosti a zároveň medzi číslami sú určité vzťahy. Na základne týchto vzťahov medzi základnými číslami sa dá riadiť pri:

Výbere priateľov
Výbere obchodných spoločníkov
Výbere životných partnerov

V živote človeka sú najdôležitejšie 3 čísla: je to rodné číslo (počíta sa z dátumu narodenia), číslo mena tiež sa zvykne označovať ako číslo osudu (počíta sa z mena a priezviska) a nakoniec je to číslo vývoja (počíta sa napríklad, keď sa žena vydá, tak si zmení priezvisko). Najdôležitejšie je rodné číslo, ktoré nám hovorí o človeku, o jeho vlastnostiach, ktoré si so sebou nesie po celý život.

Výpočet rodného čísla

Rodné číslo alebo aj číslo narodenia vypočítame, ako sumu všetkých čísel v našom dátume narodenia. Príklad: 14.08.2004 rodné číslo vypočítame ako 1+4+0+8+2+0+0+4 = 19 a ďalej rozložíme číslo 19 ako 1+9 = 10 ďalej rozložíme číslo 10 ako 1+0 = 1. Takto môžeme postupovať z ľubovoľným dátumom narodenia. Netreba zabudnúť, že vždy rozkladáme až dovtedy, pokým nedostaneme základné číslo.

Výpočet čísla osudu (mena)

Číslo osudu nám naznačuje náš budúci vývoj a pomáha v odlíšení. V prípade ľudí, čo majú rovnaký dátum narodenia. Číslo mena (osudu) vypočítame podľa špeciálnej tabuľky.

A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Môžeme si to predviesť aj na príklade. Máme meno Peter Novák. Podľa tabuľky vypočítame: P (7) + E(5) + T (2) + E (5) + R (9) + N (5) + O (6) + V (4) + A (1) + K (2) = 46 = 4+6 = 10 = 1 + 0 = 1 Takže číslo osudu Petra Nováka je 1.

Výpočet čísla vývoja

Číslo vývoja sa počíta z prijatého mena, napríklad ženy po vydaji. U žien vydaj znamená veľkú zmenu, čo ju ovplyvňuje a ako ju ovplyvňuje zistíme to z čísla vývoja. Môžeme si uviesť aj príklad, keď Hanka Cibuľková sa vydá a z Hanky sa stane Hanka Nováková. Takže číslo osudu aj naďalej počítame dostane rozkladom mena Hanka Cibuľková, ale číslo vývoja už počítame z mena Hanka Nováková. Na výpočet použijeme rovnakú tabuľku ako pri čísle osudu.

Podľa numerológie je pre manželstvo najdôležitejšie rodné číslo a číslo osudu a pre výber obchodných partnerov je dôležité aj číslo vývoja.