Horoskopy

Veštenie, Numerológia, Znamenia a Tarotové karty

Horoskopy

Výpočet čísel v numerológii

Základným prvkom numerológie sú základné primárne čísla 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Všetky ostatné vyššie čísla je vždy možné previesť na tieto základné čísla. Každé zo základných čísel má určité vlastnosti a zároveň medzi číslami sú určité vzťahy. Na základne týchto vzťahov medzi základnými číslami sa dá riadiť pri:

  • Výbere priateľov
  • Výbere obchodných spoločníkov
  • Výbere životných partnerov

V živote človeka sú najdôležitejšie 3 čísla: je to rodné číslo (počíta sa z dátumu narodenia), číslo mena tiež sa zvykne označovať ako číslo osudu (počíta sa z mena a priezviska) a nakoniec je to číslo vývoja (počíta sa napríklad, keď sa žena vydá, tak si zmení priezvisko). Najdôležitejšie je rodné číslo, ktoré nám hovorí o človeku, o jeho vlastnostiach, ktoré si so sebou nesie po celý život.

Výpočet rodného čísla

Rodné číslo alebo aj číslo narodenia vypočítame, ako sumu všetkých čísel v našom dátume narodenia. Príklad: 14.08.2004 rodné číslo vypočítame ako 1+4+0+8+2+0+0+4 = 19 a ďalej rozložíme číslo 19 ako 1+9 = 10 ďalej rozložíme číslo 10 ako 1+0 = 1. Takto môžeme postupovať z ľubovoľným dátumom narodenia. Netreba zabudnúť, že vždy rozkladáme až dovtedy, pokým nedostaneme základné číslo.

Výpočet čísla osudu (mena)

Číslo osudu nám naznačuje náš budúci vývoj a pomáha v odlíšení. V prípade ľudí, čo majú rovnaký dátum narodenia. Číslo mena (osudu) vypočítame podľa špeciálnej tabuľky.

ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
123456789

Môžeme si to predviesť aj na príklade. Máme meno Peter Novák. Podľa tabuľky vypočítame: P (7) + E(5) + T (2) + E (5) + R (9) + N (5) + O (6) + V (4) + A (1) + K (2) = 46 = 4+6 = 10 = 1 + 0 = 1 Takže číslo osudu Petra Nováka je 1.

Výpočet čísla vývoja

Číslo vývoja sa počíta z prijatého mena, napríklad ženy po vydaji. U žien vydaj znamená veľkú zmenu, čo ju ovplyvňuje a ako ju ovplyvňuje zistíme to z čísla vývoja. Môžeme si uviesť aj príklad, keď Hanka Cibuľková sa vydá a z Hanky sa stane Hanka Nováková. Takže číslo osudu aj naďalej počítame dostane rozkladom mena Hanka Cibuľková, ale číslo vývoja už počítame z mena Hanka Nováková. Na výpočet použijeme rovnakú tabuľku ako pri čísle osudu.

Podľa numerológie je pre manželstvo najdôležitejšie rodné číslo a číslo osudu a pre výber obchodných partnerov je dôležité aj číslo vývoja.