Horoskopy

Veštenie, Numerológia, Znamenia a Tarotové karty

Horoskopy

Mágia tarotových kariet

Výklad pomocou tarotových kariet využíva takzvaný symbolický jazyk, ktorý môže na nás zanechať silné emotívne dojmy. Aby ste mohli využiť tarotové kúzla nemusíte mať žiadne predchádzajúce skúsenosti. O tom, ako mágia tarotu funguje sa vedú dlhé diskusie. Rozlišujeme takzvanú vysokú mágiu a mágiu, ktorá sa používa na dosiahnutie určitých cieľov. Napríklad môžeme pomocou tarotu analyzovať milostné, rodinné, obchodné alebo právne vzťahy.

Čo vlastne je mágia? Mágia je prostriedok, ktorý využíva silu mysle k povzbudeniu pravdepodobnosti, že sa určitý jav stane alebo nestane. Tarotové kúzla slúžia na povzbudenie našej mysle, aby sa zamerala na ciele, ktoré chceme dosiahnuť. Vždy je lepšie, ak si stanovými realistické ciele a pomocou tarotu sa na ne zamierame, ako keď si zvolíme nerealistické ciele.

Pomocou mágie môžeme pôsobiť na ľudí, aby nás brali pozitívne, ale nemôžeme si urobiť z ľudí otrokov. Je vždy ľahšie vnútiť ľudom pozitívne myšlienky ako negatívne. Použitím mágie tarotu nijakým spôsobom nedokážete dramaticky ovplyvňovať váš život alebo život ostatných. Mágia musí byť chápaná len ako pomocný prostriedok na podporu vašich cieľov.

Mágiu tarotu by ste vždy mali používať na pozitívne ciele. Pokiaľ myslíte na dobro, je dobro všade okolo vás. Pokiaľ však myslíte na zlo, tak si vás aj zlo nájde a budete priťahovať smolu.